Het verloop van een mediamiek-consult is afhankelijk van verschillende factoren en wordt beschouwd als een soort experiment. Het medium doet geen toekomstvoorspellingen, maar probeert mogelijkheden en potenties aan te geven.
Tijdens privé-sessies kan het medium gebruikmaken van verschillende werkvormen/methoden, zoals contact zoeken met overledene(n), psychometrie met behulp van foto/voorwerp, psychic reading/aura reading en/of ondersteuning door middel van bijvoorbeeld kaarten. Er kan geen garantie over de resultaten van de sessie worden gegeven en er kunnen geen claims over worden gemaakt.
Een consult vervangt de reguliere geneeskunde c.q. hulpverlening niet.
Het medium wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af.

Een cliënt is zich vooraf niet bewust van zijn/haar medische, psychologische of psychiatrische condities die zijn/haar interpretatie van de reading kunnen beïnvloeden. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt een consult afgeraden. Bovendien is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van privé-sessies.
De keuze of beslissing die naar aanleiding van een consult wordt gemaakt ligt geheel ter verantwoording van de cliënt zelf.

Door het aangaan van een consult, verklaart de cliënt zich akkoord met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.