Privacyverklaring

Het site-adres is: https://www.carinhafkamp.nl.

Ik, Carin Hafkamp, ben me bewust dat je vertrouwen stelt in mijn organisatie. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en/of start met een coachingstraject, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter.

Je dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of mijn diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en van mijn klanten en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk persoonsgegevens over jou omdat jij zelf gegevens aan mij verstrekt in correspondentie, telefonisch, bij het invullen van een contactformulier of ander formulier, bij het aangaan van een overeenkomst met mij, maar ook wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en mij daarmee gegevens verstrekt, dan wel mij in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Uitvoering van een overeenkomst: het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • naam en adres; (NAW- gegevens)
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geslacht;
 • eventuele bedrijfsgegevens;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • Gegevens van derden als een offerte naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, voor en achternaam van degene die de afhandeling van de offerte verzorgt, functie en e-mailadres.
 • Gegevens van derden als de factuur naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, de afdeling of voor en achternaam van degene die de afhandeling van de factuur verzorgt, functie, bedrijfsadres en e-mailadres.
 • Gegevens van derden t.b.v. het opstellen van de factuur als deze naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, afdeling of voor en achternaam van degene die de afhandeling van de factuur verzorgt, functie, bedrijfsadres en e-mailadres en soms een kostenplaats (of anderszins) waaronder de factuur gedeclareerd dient te worden.
 • Alleen wanneer je dit wilt, een recensie door jou zelf geschreven om op de website te plaatsten.

 

Waarom ik gegevens nodig heb:
Het verwerken van jouw persoonsgegevens is bedoeld voor de volgende doeleinden:

 • Te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om diensten van de best mogelijke kwaliteit te kunnen leveren en de door jouw beoogde doelen te kunnen bereiken.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Via een offerte jouw werkgever te kunnen informeren, altijd na jouw inzage en toestemming daartoe, over het gevraagde traject.
 • Het afhandelen van de betaling door jouw werkgever en/of de door hen bevoegde instantie.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar:
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: 15 jaar mits je anders aangeeft.

Delen met anderen:
Jouw gegevens zullen niet zonder jouw toestemming met derden worden gedeeld en deze zal ik alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. fiscaal).

In kaart brengen websitebezoek:
Via mijn website worden er functionele en analytische cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, anders dan mijn geschreven aantekeningen van het traject, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carinhafkamp.nl.

Beveiliging:
De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Social media en WhatsApp:
Je kunt er voor kiezen om met mij contact op te nemen via mijn social mediapagina’s zoals LinkedIn of via WhatsApp. Wanneer je mij volgt op een van deze social media kanalen of contact met mij opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

Contactgegevens:
Wanneer je contact wilt opnemen met mij kun je mij als volgt bereiken:

Carin Hafkamp
06 – 4116 3590
info@carinhafkamp.nl