Familieopstellingen

Persoonlijke groei met familieopstellingen

Een (familie)opstelling biedt de mogelijkheid om (vaak onbewuste) patronen en eventuele knelpunten  zichtbaar te maken binnen ons gezin van herkomst of  een ander systeem, zoals het team waarbinnen je werkt. Het is een systemische manier van werken die, wanneer een rationele aanpak niet volstaat, zaken boven water kan brengen.

In situaties van verlies en rouw, kunnen overlevingsmechanismen een rol spelen, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan scheiding van je ouders, overlijden van iemand waar je veel van houdt, adoptie, pestgedrag. Ze hebben je altijd gediend, zodat je kon blijven functioneren, maar op  latere leeftijd kunnen ze juist belemmerend werken in jouw leven. 

Een opstelling helpt je inzicht te krijgen op een dieper, energetisch niveau, zodat er balans kan komen en je de juiste plek inneemt. De energie kan weer stromen waardoor je krachtiger in het leven kunt staan en beter in staat bent grenzen aan te geven, de regie te pakken en je ware zelf te zijn.

Hoe ziet een opstelling er in de praktijk uit?

Een opstelling kun je individueel doen met behulp van vloerankers of met een tafelopstelling. Beide vormen bieden inzicht, maar vloerankers gaan dieper en stellen je in staat beter te voelen wat er gebeurt. Deze individuele mogelijkheid wordt vaak gekozen wanneer je je te kwetsbaar voelt om je vraag in een groep te stellen. Ik neem dan zelf de verschillende plekken en rollen in.

Er bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepssessie. Regelmatig organiseer ik momenten waarin we gezamenlijk werken aan een vraag. Je kunt deelnemen als vragensteller of als representant. Voor beide rollen hoef je niets speciaals te kunnen; het verloopt spontaan en is toegankelijk voor iedereen.

Deze sessies worden aangekondigd via social media en de nieuwsbrief.

 

Een 1 op 1 (familie)opstelling duurt ongeveer 1,5 uur en kost € 147,-

 

Een opstelling maakt vaak deel uit van een coachingstraject verlies en rouw om meer rust te brengen in jouw systeem.

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een email naar info@carinhafkamp.nl, stuur een Whatsapp of bel naar 06 4116 3590

3 coachsessies verlies en rouw Twello

Een opstelling werkt goed voor jou, als ….

  • je een patroon/blokkade wilt doorbreken.
  • je een uitdagende relatie ervaart met je moeder, vader, of beiden
  • autoriteit een struikelblok vormt in je leven, en de daarmee gepaard gaande strijd veel energie kost. 
  • je verantwoordelijkheid draagt voor anderen, maar je overschrijdt steeds je eigen grenzen; hoe leer je loslaten?
  • jouw overlevingsmechanismen je niet meer dienen, en je verlangt ernaar voluit te leven. Ontdek hoe je positieve verandering kunt bewerkstelligen.
familieopstelling Carin Hafkamp

Door niet te hoeven voelen en te blijven pleasen van anderen liet ik mezelf in de steek.

– Gabor Maté